آواز پاپ

نام استاد : سعید بیک

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتي

نام استاد : زهرا بزرگمنش

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2500000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتي

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز گروهي

نام استاد : زهرا بزرگمنش

گروه : موسيقي

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1900000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : -112

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز گروهي

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : نیما سعادت

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار

نام استاد : پرهام بهزادنیا

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار / سه تار

نام استاد : میلاد اسماعیلی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار / سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تجزیه و تحلیل

نام استاد : عليرضا صديقي نسب

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2100000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تجزیه و تحلیل

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمبک

نام استاد : کوروش موثقی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمبک

روز های تشکیل : 
   
خروج

دف

نام استاد : مهدی تفکر

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ساز های کوبه ای ...

نام استاد : ایمان اکبر پور

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ساز های کوبه ای ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

سنتور

نام استاد : ریحانه محمدی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : سنتور

روز های تشکیل : 
   
خروج

سنتور

نام استاد : عليرضا صديقي نسب

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : سنتور

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 بعدی 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به این وب سایت می باشد