فستیوال کتاب و موسیقی < دسته بندی رویداد : dsadasd>

این فستیوال جهت راغب کردن هنرجویان به فرهنگ کتاب خوانی در حوزه موسیقی می باشد، بدین شکل که کتابی معرفی می شود و در پایان فصل از آن کتاب آزمون گرفته می  شود و به نفرات برتر جوایزی اهدا می شود. هدف اصلی آشنایی هنرجویان با کتب با ارزش و هدفمند در زمینه تاریخ موسیقی، اجرا، شیوه های صحیح تمرین ساز و غیره می باشد. این فستیوال در سالهای گذشته در آموزشگاه به طور منظم برگزار شده است و امیدواریم مجددا این رویداد را در فصل های آینده برگزار کنیم.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به این وب سایت می باشد